Meiltä nostoalan ammattilainen

Crauser Oy – nostoalan ammattilainen

Crauser Oy on vuon­na 2017 perus­tet­tu nos­tu­rin­kul­jet­ta­jien vuo­krauk­seen kes­kit­ty­vä yri­tys. Pää­toi­men­ku­va­nam­me on tor­ni­nos­tu­rin­kul­jet­ta­jien välit­tä­mi­nen raken­nus­yri­tyk­sil­le, mut­ta kaut­tam­me nos­tu­riy­ri­tyk­set saa­vat tar­vit­taes­sa myös ammat­ti­tai­toi­sia ajo­neu­vo­nos­tu­rin­kul­jet­ta­jia. Toi­min­tam­me kes­kit­tyy Uudel­le­maal­le, mut­ta tar­peen vaa­ties­sa toi­mim­me myös muu­al­la Suomessa.

Yri­tyk­sen perus­ta­ja on itse amma­til­taan tor­ni- ja ajo­neu­vo­nos­tu­rin­kul­jet­ta­ja, joten osaa­mis­ta ja tie­tä­mys­tä löy­tyy. Mei­dän kaut­tam­me saat­te ammat­ti­tai­toi­sen kul­jet­ta­jan koh­tee­seen kuin kohteeseen.

Kuljettajan vuokraus

Nos­tu­rin­kul­jet­ta­jan vuo­kraus­toi­mek­sian­nos­sa kul­jet­ta­ja suo­rit­taa työ­maan työn­joh­don alai­suu­des­sa tar­vit­ta­vaa nos­to­työ­tä. Crauser Oy toi­mii koko työ­suh­teen ajan työn­te­ki­jän työ­nan­ta­ja­na, vas­ta­ten kai­kis­ta työnantajavelvoitteista.

Palvelut

Tornikuski

Osaa­va tor­ni­nos­tu­rin­kul­jet­ta­ja koh­tee­seen kuin koh­tee­seen. Kai­kil­la kul­jet­ta­jil­lam­me on kun­nos­sa ole­vat ajo­lu­vat sekä tar­vit­ta­vat kort­ti­kou­lu­tuk­set käy­ty­nä. Sai­raus­pois­sao­lo­paik­kaus, vii­kon­lop­pu­työ, kesä­lo­ma­tuu­raus vai koko työ­maa alus­ta lop­puun? Jätä yhteys­tie­to­si tai soi­ta ja kysy.

Nou­da­tam­me raken­nusa­lan työehtosopimusta.

Mobiilikuski

Ammat­ti­tai­toi­nen ajo­neu­vo­nos­tu­rin­kul­jet­ta­ja koh­tee­seen kuin koh­tee­seen. Kai­kil­la kul­jet­ta­jil­lam­me on kun­nos­sa ole­vat ajo­lu­vat sekä tar­vit­ta­vat kort­ti­kou­lu­tuk­set käy­ty­nä. Sai­raus­pois­sao­lo­paik­kaus, vii­kon­lop­pu­työ, kesä­lo­ma­tuu­raus vai koko työ­maa alus­ta lop­puun? Jätä yhteys­tie­to­si tai soi­ta ja kysy.

Nou­da­tam­me maa- ja vesi­ra­ken­nusa­lan työehtosopimusta.

Nostoalan kouluttaja

Yri­tyk­sen perus­ta­ja on toi­mi­nut nos­toa­lan kou­lut­ta­ja­na pai­kal­li­ses­sa oppi­lai­tok­ses­sa. Tar­joa­miim­me pal­ve­lui­hin kuu­luu myös näyt­tö­jen vas­taa­not­ta­mi­nen työ­nan­ta­jan­edus­ta­ja­na sekä nos­tu­rien käyt­tö­tek­nii­kan kou­lut­ta­mi­nen. Tämä kaik­ki onnis­tuu suju­val­la suo­men, ruot­sin sekä englan­nin kie­lel­lä. Mikä­li olet juu­ri val­mis­tu­mas­sa alal­le ja etsit työ­har­joit­te­lu­paik­kaa, voim­me mah­dol­li­ses­ti myös aut­taa sinua. Jätä yhteys­tie­to­si tai soi­ta ja kysy.

Tornikuski

Osaa­va tor­ni­nos­tu­rin­kul­jet­ta­ja koh­tee­seen kuin koh­tee­seen. Kai­kil­la kul­jet­ta­jil­lam­me on kun­nos­sa ole­vat ajo­lu­vat sekä tar­vit­ta­vat kort­ti­kou­lu­tuk­set käy­ty­nä. Sai­raus­pois­sao­lo­paik­kaus, vii­kon­lop­pu­työ, kesä­lo­ma­tuu­raus vai koko työ­maa alus­ta lop­puun? Jätä yhteys­tie­to­si tai soi­ta ja kysy.

Nou­da­tam­me raken­nusa­lan työehtosopimusta.

Mobiilikuski

Ammat­ti­tai­toi­nen ajo­neu­vo­nos­tu­rin­kul­jet­ta­ja koh­tee­seen kuin koh­tee­seen. Kai­kil­la kul­jet­ta­jil­lam­me on kun­nos­sa ole­vat ajo­lu­vat sekä tar­vit­ta­vat kort­ti­kou­lu­tuk­set käy­ty­nä. Sai­raus­pois­sao­lo­paik­kaus, vii­kon­lop­pu­työ, kesä­lo­ma­tuu­raus vai koko työ­maa alus­ta lop­puun? Jätä yhteys­tie­to­si tai soi­ta ja kysy.

Nou­da­tam­me maa- ja vesi­ra­ken­nusa­lan työehtosopimusta.

Nostoalan kouluttaja

Yri­tyk­sen perus­ta­ja on toi­mi­nut nos­toa­lan kou­lut­ta­ja­na pai­kal­li­ses­sa oppi­lai­tok­ses­sa. Tar­joa­miim­me pal­ve­lui­hin kuu­luu myös näyt­tö­jen vas­taa­not­ta­mi­nen työ­nan­ta­jan­edus­ta­ja­na sekä nos­tu­rien käyt­tö­tek­nii­kan kou­lut­ta­mi­nen. Tämä kaik­ki onnis­tuu suju­val­la suo­men, ruot­sin sekä englan­nin kie­lel­lä. Mikä­li olet juu­ri val­mis­tu­mas­sa alal­le ja etsit työ­har­joit­te­lu­paik­kaa, voim­me mah­dol­li­ses­ti myös aut­taa sinua. Jätä yhteys­tie­to­si tai soi­ta ja kysy.

Työnhakija!

Kiin­nos­tuit­ko Crauser Oy:stä työ­nan­ta­ja­na­si? Onko sinul­la vaa­dit­ta­va kou­lu­tus ja kor­kea työ­mo­raa­li, ja etsit alan töi­tä? Jätä meil­le yhteys­tie­to­si ja lyhyt kuvaus itses­tä­si ja työ­ko­ke­muk­ses­ta­si, niin olem­me sinuun yhteydessä.

Yhteystiedot

Toimitusjohtaja

Fredrik Fran­ken­haeuser
fredrik@crauser.fi

+358 40 7302584

Crauser Oy

Ank­ku­rin­var­si 12 E9
02320 Espoo
Finland

Y‑tunnus: 2841344–8

info@crauser.fi

Ota yhteyttä!

  Ota yhteyttä!

   Yhteystiedot

   Toimitusjohtaja

   Fredrik Fran­ken­haeuser
   fredrik@crauser.fi

   +358 40 7302584

   Crauser Oy

   Ank­ku­rin­var­si 12 E9
   02320 Espoo
   Finland

   Y‑tunnus: 2841344–8

   info@crauser.fi